• Nederlands
  • English

Livestock

Xbreds

Gezien de vele contacten die we hebben met veehouders die aan inkruisen doen kunnen wij vrij eenvoudig de gevraagde dieren voor u opsporen.
Dit kan zijn jongvee, drachtige vaarzen en melkgevend vee van diverse rasssen.
Zo kunnen wij Xbreds leveren met Fleckvieh of Scandinavish Roodbont of Brown Swiss in de afstamming. Dit kan zijn de eerste generatie kruislingen (F1) of tweede generatie kruislingen.